Pravo Ljudski Film Festival tim: ko je ko?

Direkcija festivala

Kumjana Novakova, Direktorica

Lamia Šabić, Selektorica glavnog programa Festivala

Adela Galešić, Selektorica i producentica programa za mlade

Ivan Koroman, Producent Festivala

Sejla Helja, Administracija i finansije

 

Tim festivala

Amra Hasanović, Asistentica produkcije

Ajla Čengić, Hospitality koordinatorica

Maja Abadžija, Koordinatorica komunikacijskog tima

Almir Kljuno, Koordinator društvenih mreža
Tamara de la Fuente Méndez, Fotografkinja festivala
Šejla Lajlani, Koordinatorica video tima
Jusuf Hafizović, Koordinator projekcionista

Hadžera Selimović, Asistentica žirija Zumiraj Prava Film Festivala za mlade

 

Urednica kataloga / Catalogue editor

Jasmina Bajramović

 

Prijevod i adaptacija filmova

Alina Trkulja

Almir Kljuno

Amela Bulja

Harun Dinarević

Lejla Kalamujić

Silvija Dervišefendić

Neven Misaljević

 

Filmska kritika

Almir Kljuno

Fatima Bilčević

Harun Dinarević

Jasmina Bajramović

Maja Abadžija

Zerina Zahirović

 

Festivalska dešavanja

Radionica zvuka: kako zvuči sloboda?

Marcus Beuter, Tutor

Delila Bajrić, Koordinatorica

 

Radionica stripa

Ervina Muftić & Neven Misaljević, Tutori

 

Radionica: Medijska pismenost

Ludovica Fales, Melisa Durak, Mario Hibert, Hana Kazazović, Josune Imízcoz, Guillermo Carreras-Candi, Tutori

 

Hoćeš kod mene?

Ana Franjčević, Dragana Vučković, Ivana Radić, Kristina Karlović, lokalne koordinatorice

 

Zumiraj prava u školi: Interaktivna edukacija putem audiovizualnih sadržaja

Lamija Begagić, Koordinatorica

 

Vizuelni identitet

Amir Berbić

Fotografije

Tamara de la Fuente Méndez

Vanja Čerimagić

 

DTP

Adis Spahić

 

Videi Festivala

Šejla Lajlani

 

Web

Jon Dujaka

 

Računovodstvo

Moja Agencija

 

Kontakt

Pravo Ljudski Film Festival

Kralja Tvrtka 7

71 000 Sarajevo

Bosnia and Herzegovina

E. festival@pravoljudski.org

W. pravoljudski.org