Tehnologije, mediji i slika: Sloboda na novom ekranu?

11. 11. 2016 / DUPLEX100m2

Učesnici/e:

Jasna Jelisić, politička savjetnica, EU delegacija za BiH

Angelika Spangel i Matthias Krepp, filmski autori, Austrija

Guillermo Carreras-Candi, filmski autor, direktor video produkcije u PlayGround, Španija

Sepideh Farsi, filmska autorica, Afganistan –Francuska

Moderatorica:

Kumjana Novakova, Pravo Ljudski Film Festival

 

Forma i konvencija formata nisu više ograničeni specifičnim medijskim obrascima. Demokratizacija komunikacije i stvaranja sadržaja je transformirala, pa čak i uništila mnoge uvriježene, „svete“ barijere čak i u filmu: filmski/e autori/ice više nisu distancirani/e ili drugačiji/e od svoje publike; naracija više ne podrazumijeva jedinstven glas, a Hollywood i slavne face više ne mogu oblikovati kreativni proces koristeći novac kao mjerilo i definirajući sušastvenu kreativnost kao beščasni melanž datuma lansiranja, mjerila i finansija.

Komunikacija postaje razigrana, pa čak i samopromišljajuća i učesnička kako novi medijski moduli otvaraju nove prostore, a socijalne mreže zauzimaju apsolutni primat.

Upravo i najviše kroz socijalne mreže, nove saradničke prakse među kreatorima/icama sadržaja, platformama i publici se oblikuju i u samom filmu, a za hrabrog/u novog/u filmskog/u autora/icu mogućnosti za umjetnost i stvaranje prihoda koegzistiraju u istom prostoru.

Kako su slike o nama manifestirane u kontekstu novog komunikacijskog doba?

Možemo li sebi priuštiti prezir prema novom ekranu, socijalnim mrežama – ili ih, naprotiv, trebamo prigrliti? I kako?