Oslikavanje Humanosti

Ima izać’

Amra Hasanović, Azra Jašarević, Hassan Chamoun, BOSNA I HERZEGOVINA, 2017

Nestali

Lejla Muratčauš, Dina Hadžiajlić, BOSNA I HERZEGOVINA, 2017

Biti daleko

Samira Kameli, Sajra Subašić, BOSNA I HERZEGOVINA, 2017