Pravo Ljudski Film Festival tim: ko je ko?

Direkcija festivala

Kumjana Novakova, Direktorica i selektorica

Maja Abadžija, Koordinatorica glavnog programa Festivala

Almir Kljuno, Koordinator programa za mlade

Fatima Bilčević, Producent Festivala

Sejla Helja, Administracija i finansije

 

Tim festivala

Emina Adilović, Koordinatorica komunikacijskog tima

Almir Kljuno, Koordinator društvenih mreža

Jusuf Hafizović, Koordinator projekcionista

 

Tamara de la Fuente Méndez, Fotografkinja festivala

Šejla Lajlani, mentor Zumiraj prava žirija za mlade

Milan Kujundžić, asistent žirija

 

Stažisti

Haruna Bandić i Sarah Sauvage, komunikacije

Adema Bebanić i Samir Kadrić, administracija

Nejira Ušanović i Amina Trumić, hospitality

Ajla Dedić i Ajla Todorovac, produkcija

Meris Bećović, društvene mreže

Alma Bilić, prevod na engleski i lektura

 

Urednica kataloga

Jasmina Bajramović

 

Prijevod i adaptacija filmova

Amela Bulja

Harun Dinarević

Lejla Kalamujić

Silvija Dervišefendić

Alma Bilić

Zerina Nezić

 

Filmska kritika

Almir Kljuno

Fatima Bilčević

Harun Dinarević

Jasmina Bajramović

Maja Abadžija

Zerina Zahirović

 

Radionice

Delila Bajrić, koordinatorica

 

Škola filmskog teksta

 

1968 radionica

Hrvoje Klasić, predavač

Smirna Kulenović, mentorica

 

Radionica mentalnog zdravlja

Emina Zoletić, mentorica

 

Radionica LGBT prava

 

Vizuelni identitet

Amir Berbić

Fotografije

Tamara de la Fuente Méndez

Vanja Čerimagić

 

DTP

Adis Spahić

 

Videi Festivala

Šejla Lajlani

 

Web

Jon Dujaka

 

Računovodstvo

Moja Agencija

 

Kontakt

Pravo Ljudski Film Festival

Kralja Tvrtka 7

71 000 Sarajevo

Bosnia and Herzegovina

festival@pravoljudski.org

pravoljudski.org