Start 33h 33m 33s

Pisma 1 & 2

2018 (67’, 28’)

 

Danska

Režija: Ana Pavlović

 

Oba filma (Pisma 1 & 2) prikazuju živote migrantkinja i njihove uspomene na prve dane u Danskoj, a centralni narativ fokusira seriju pisama i fotografija između Ane u Kopenhagenu i njene majke u Beogradu.

FESTIVALI

Fokus Art FF, Denmark, 2018

Les États Généraux du film Documentaire, France, 2018

 

Izvorni jezik: srpski

Montaža: Vladimir Tomić

Kamera: Ana Pavlović

Producent: Ana Pavlović    

 

Kontakt: Ana Pavlović

E: ananico77@gmail.com

W: anapavlovic.com

Ana Pavlović (Srbija, 1977) je umjetnica unutar različitih medijskih platformi poput instalacija, zvukovnih instalacija i filma. Rođena je u Srbiji ali živi u Danskoj od 1999. Diplomirala je na Kraljevskoj akademiji scenskih umjetnosti u Kopenhagenu.