Start 33h 33m 33s

Ne radi (1968–2018)

2018 (88’)

 

Francuska

Režija: César Vayssié

 

Elsa Michaud i Gabriel Gauthier studenti su Umjetničke škole u Parizu. U vezi su i skupa rade umjetnička istraživanja. Postaju umjetnici u nemirnom vremenu. Snimci lišeni dijaloga, kroz hipnotičku muziku dua Avia X Orly, kombinuju pokrete, simbole, svjetska dešavanja i svakodnevni život dva studenta od marta 2017. do marta 2018. godine. Film baštini grozničavost digitalnog toka kroz vizuelna prikazanja, i predstavlja paradokse društva koje slavi događaje iz maja ‘68. godine – 50 godina poslije.

Izvorni jezik: French

Kamera: César Vayssié

Montaža: César Vayssié

Producenti: Thomas Ordonneau, Caroline Redy, SHELLAC, SHELLAC Sud, AFE

Kontakt

César Vayssié

W: cesarvayssie.com

César Vayssié je producent filmova i performansa. U sprezi vizualnih umjetnosti i plesa, njegov rad nadilazi sve poznate klasifikacije. Njegov umjetnički status amblem je rada u kojem se neprekidno traži, počinjući od nutarnjih i vanjskih filmskih uticaja. Nakon što je diplomirao pri Umjetničkoj školi, upisao je Francusku akademiju – Villa Medici u Rimu. Nakon UFE-e, radio je na UFE performansu pri MuCEM-u – Actoral 15. Tokom FIAC 2016 u Parizu, Vayssié je predstavio svoj autorski rad, „COPROUDUCTION“, seriju improvizovanih dueta sa iskusnim performerima.