Start 33h 33m 33s

Pravo Ljudski Film Festival tim: ko je ko?

Direkcija festivala
Kumjana Novakova, direktorica
Diogo Pereira, selektor programa Festivala
Sejla Helja, producentica festivala

Tim festivala
Maja Abadžija, koordinatorica komunikacijskog tima
Jusuf Hafizović, koordinator projekcionista
Tamara de la Fuente Méndez, fotografkinja festivala
Ana Milijević, asistentica žirija

Urednica kataloga
Jasmina Bajramović

Prijevod i adaptacija filmova
Amela Bulja
Harun Dinarević
Lejla Kalamujić
Silvija Dervišefendić
Zerina Nezić

Filmska kritika
Maja Abadžija
Fatima Bilčević
Harun Dinarević
Jasna Kovo
Lamija Milišić
Zerina Zahirović

Vizuelni identitet
Amir Berbić

Fotografije
Tamara de la Fuente Méndez

DTP
Adis Spahić

Video Festivala
Diogo Pereira

Web
Dejan Đurić

Računovodstvo
Moja Agencija

Kontakt
Pravo Ljudski Film Festival
Kralja Tvrtka 7
71 000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina
E. festival@pravoljudski.org
W. pravoljudski.org