Start 33h 33m 33s

O Zumiraj Prava u Školi

Zumiraj prava u školi je platforma za podršku edukatorima i edukatoricama u procesu formalnog i neformalnog obrazovanja. Kroz program se teži motivirati razmjena mišljenja i iskustava o temama o kojima mladi u procesu nastave teško progovaraju ili koje nisu u mogućnosti istražiti unutar propisanog nastavnog plana i programa. Jedan od glavnih ciljeva programa je razvoj senzibiliteta prema nezavisnom filmu, audiovizuelnoj umjetnosti i kreativnom dokumentarnom filmu. 

Zumiraj prava u školi sastoji se od dva temeljna segmenta (1). Suradnja sa nastavnicima/cama i profesorima/cama koja podrazumijeva upoznavanje nastavnog osoblja srednjih i viših razreda osnovnih škola sa audiovizuelnim materijalima koji služe kao kreativna nadopuna već predviđenih nastavnih jedinica i materija koje se obrađuju unutar pojedinih nastavnih predmeta; i (2). Suradnja sa učenicima/cama koja podrazumijeva veliki broj audiovizuelnih materijala i filmova koji će im biti dostupni, osnivanje filmskih klubova, mentorstvo različitih incijativa i projekata, natječaji iz oblasti kulture i umjetnosti, te informativni i obrazovni materijali koji se slobodno mogu preuzeti sa Pravo Ljudski web platforme. 

Metodologija Zumiraj prava u školi namijenjena edukatorima i edukatoricama koncipirana je kroz dva priručnika Zumiraj prava u školi i Zumiraj zapošljavanje mladih koji su nastali kroz intenzivnu saradnju i savjetovanje sa profesorima i profesoricama iz cijele Bosne i Hercegovine. 

Metodologija i priručnik programa Zumiraj prava u školi razvijeni su uz velikodušnu podršku Nacionalne fondacije za demokratiju (National Endowment for Democracy) iz Washington DC, SAD. 

Metodologija i priručnik Zumiraj zapošljavanje mladih je nastao u sklopu partnerske saradnje sa Projektom zapošljavanja mladih (YEP), uz podršku Ambasade Švicarske u BiH. 

Za više informacija o korištenju priručnika i izabranih audiovizuelnih materijala kao i filmova, slobodno nam se obratite na coordination@pravoljudski.org 

Za informativne, relevantne sadržaje i novosti o metodologiji, priručnicima i radu Zumiraj prava u školi pratite nas na našoj facebook stranici i twitter.