Start 33h 33m 33s

Eto ga

2018 (10’)

 

Bosna i Hercegovina

Režija: Benjamin Hrbenić, Milan Kujundžić

 

Film je koncipiran kao i treba se posmatrati kao apstraktno iskustvo svjedočenja prikazanih događajima. Nema određenu vremensku poziciju, nego daje posmatraču priliku da ne brine o drugim stvarima osim o onome što mu se prikazuje. Kroz cijeli film posmatrač je tu da istražuje radnju i da se pita koja je tema filma. To se ne mijenja ni kada se film završi, već na osnovu datog materijala gradi odrađenu priču i zaključke. Vodeći se tom idejom, film ne daje nijedan odgovor, već samo postavlja pitanja.

 

Izvorni jezici: bosanski, hrvatski, srpski

Montaža: Benjamin Hrbenić, Milan Kujundžić

Kamera: Benjamin Hrbenić, Milan Kujundžić

Tutori: Emilio Guerra Delgado, Kumjana Novakova, Ludovica Fales

Producent: Kumjana Novakova  

 

Kontakt: Creative Doc School Ko je vidio Video?!

Kumjana Novakova

Pravo Ljudski Film Festival

E: kumjana@pravoljudski.org

W: www.pravoljudski.org