Start 33h 33m 33s
13. Pravo Ljudski Film Festival: Nov 28 - Dec 03, 2018

Pravo Ljudski Film Festival tim: ko je ko?

Direkcija festivala

Kumjana Novakova, Direktorica i selektorica

Maja Abadžija, Koordinatorica glavnog programa

Almir Kljuno, Koordinator programa za mlade

Fatima Bilčević, Producentica Festivala

Sejla Helja, Produkcija, administracija i finansije

 

Tim festivala

Emina Adilović, Koordinatorica komunikacijskog tima

Almir Kljuno, Koordinator društvenih mreža

Jusuf Hafizović, Koordinator projekcionista

Tamara de la Fuente Méndez, fotografkinja festivala
Milan Kujundžić, asistent žirija

Šejla Lajlani, mentor Zumiraj prava žirija za mlade

 

Stažisti

Haruna Bandić i Sarah Sauvage, komunikacije

Adema Bebanić i Samir Kadrić, administracija

Nejira Ušanović i Amina Trumić, hospitality

Ajla Dedić i Ajla Todorovac, produkcija

Meris Bećović, društvene mreže

Alma Bilić, prevod na engleski i lektura

 

Urednica kataloga

Jasmina Bajramović

 

Prijevod i adaptacija filmova

Alma Bilić

Amela Bulja

Amila Omerbegović

Harun Dinarević

Lejla Kalamujić

Silvija Dervišefendić

Zerina Nezić

 

Filmska kritika

Almir Kljuno

Fatima Bilčević

Harun Dinarević

Jasmina Bajramović

Maja Abadžija

Zerina Zahirović

 

Festivalska događanja

Delila Bajrić, koordinatorica

 

Škola filmskog teksta

 

Predavanje: Radi li 1968?

Hrvoje Klasić, predavač

 

Radionica: Okupacija kina u 68 slika

Smirna Kulenović, mentorica

 

Radionica: Prisvajanje sebstva: Subjekt i uznemireni um

Emina Zoletić, mentorica

Samira Selesković

 

Radionica: Zoom Queer

Emina Bošnjak, mentor

 

Vizuelni identitet

Amir Berbić

 

Fotografije

Tamara de la Fuente Méndez

 

DTP

Adis Spahić

 

Video Festivala

Johannes Gierlinger

 

Web

Jon Dujaka

 

Računovodstvo

Moja Agencija

 

Kontakt

Pravo Ljudski Film Festival

Kralja Tvrtka 7

71 000 Sarajevo

Bosnia and Herzegovina

E. festival@pravoljudski.org

W. pravoljudski.org