Start 33h 33m 33s
13. Pravo Ljudski Film Festival: Nov 28 - Dec 03, 2018

Medijska pismenost

Radionica: Medijska pismenost

9 – 12.11. 2017 / Sarajevo

Tutori/ice:

Ludovica Fales, filmska autorica

Melisa Durak Buljubašić, Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)

Doktor nauka Mario Hibert, asistent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Sarajevu,

Hana Kazazović, blogger Cyber Bosanka 

Josune Imízcoz, direktor video editorijala u PlayGround

Guillermo Carreras-Candi, direktor video produkcije i izvršni producent u PlayGround

Radionica Medijska pismenost će se fokusirati na sesije koje obrađuju opštu medijsku pismenost, filmsku pismenost, kritičko mišljenje i  alternativne načine izražavanja i društvenog angažmana putem medija, sa fokusom na društvene mreže i blog. Tutori i tutorice će imati predavanja na sljedeće teme: Filmska pismenost (Ludovica Fales), Medijska pismenost u BiH, (Melisa Durak Buljubašić), Kako u potpunosti nestati (Mario Hibert), Šta sve može blog (Hana Kazazović) i Pripovijedanje kroz društvene mreže (Josune Imízcoz i Guillermo Carreras-Candi).