Start 33h 33m 33s

Konkurs :: Koordinator/ica za finansije i administraciju

Udruženje Pravo Ljudski, sa sjedištem u Sarajevu, raspisuje oglas za popunjavanje pozicije koordinator/ica za finansije i administraciju na pola radnog vremena, sa mogućnošću prelaska na puno radno vrijeme.

OPIS POZICIJE:
    
Pozicija koordinatora/ice za finansije i administraciju podrazumijeva organizaciji i planiranje, kao i vođenje administrativno-finansijskih poslova unutar organizacije, uključujući ugovaranje, nabavke, korespondenciju s dobavljačima i pružaocima usluga. Poslovi koji se obavljaju u okviru ove pozicije uključuju sljedeće: 

– Odgovornost za pripremu ugovora s vanjskim saradnicima i saradnicima u organizaciji;
– Odgovornost za nabavke dobara i usluga;
– Koordinacija i vođenje dokumentacije, evidencija i procesa organizacije;
– Vođenje zapisnika, priprema tekstova odluka, dopisa i potvrda;
– Priprema i vođenje arhive i evidencije stalnih sredstava organizacije;
– Priprema isplata, obračuna i transakcija i administriranje plaćanja;
– Korespondencija s knjigovodstvenom agencijom, bankom, nadležnim poreznim organima i drugim nadležnim institucijama;
– Izrada budžeta, praćenja i analiza pokazatelja i rezultata poslovanja, te izrada različitih izvještaja;
– Drugi administrativni poslovi po potrebi.

KANDIDAT/KINJA TREBA DA ISPUNJAVA SLJEDEĆE USLOVE: 

 1. Završen fakultet društvenih nauka, poželjno ekonomskog usmjerenja;
  2. Minimalno jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima; 
  3. Radno iskustvo na vođenju i administraciji projekata smatrat će se prednošću;
  4. Poznavanje finansijskih i administrativnih procesa i terminologije;
  5. Odlično poznavanje jednog od zvaničnih jezika Bosne i Hercegovine, kao i izvrsno poznavanje engleskog jezika;
  6. Odlično poznavanje rada na računaru, s naglaskom na MS Word i MS Excel;
  7. Odlične organizacijske i komunikacijske sposobnosti, sposobnost samostalnog rada, inicijativa u radu i sposobnost rada u timu, te posvećenost detaljima;
  8. Poznavanje važeće zakonske regulative u području relevantnom za poziciju smatrat će se prednošću.

PRIJAVA TREBA DA SADRŽI: 
1) Pismo namjere, 
2) CV, 
3) Kontakt informacije dvije osobe koje su upoznate s profesionalnim i ličnim karakteristikama kandidata/kinje, 
4) Kopiju univerzitetskih diploma,

 

 

6) Bilo kakvi dodatni materijali za koje mislite da pokazuju vaše sposobnosti i iskustvo u području administracije i finansija.

 

S izabranim kandidatom/kinjom bit će potpisan ugovor o djelu na probni period od 2 mjeseca, uz mogućnost nastavka saradnje.

    
Prijave (kao i sva eventualna pitanja) slati isključivo na email adresu: finance@pravoljudski.org najkasnije do kraja radnog dana 7. oktobra 2019., s naznakom: „Prijava za koordinatora/icu za finansije i administraciju“. 

Na telefonske upite nećemo odgovarati.

Prednost će se dati kandidatima/kinjama koji ranije dostave prijave.

Zakašnjele i nepotpune prijave neće biti razmatrane. 

Udruženje Pravo Ljudski zadržava pravo da kontaktira samo određeni broj prijavljenih kandidata/kinja. 

Sve informacije o Pravo Ljudski možete naći na web stranici: www.pravoljudski.org 

Oglas je otvoren od 01. oktobra 2019.  do 7. oktobra 2019. godine.