Start 33h 33m 33s

Pozdravi iz slobodnih šuma

2018 (98’)

 

SAD, Slovenija, Hrvatska

Režija: Ian Soroka

 

Lutajući kroz gusto pošumljen krajolik južne Slovenije, „Pozdravi iz slobodnih šuma“ predstavlja priče koje izranjaju iz samog tla, premjeravajući jaz između događaja popularnog otpora i njegovih slabašnih ostataka unutar zatvorene sadašnjosti.  

FESTIVALI

Festival of Slovenian Film, Slovenia, 2018

Doclisboa, Portugal, 2018 – Grand Prix

 

Izvorni jezici: slovenački, engleski, srpskohrvatski

Montaža: Ian Soroka

Kamera: Ian Soroka

Producent: Pica Pica Productions

 

Kontakt: Ian Soroka

T: +1.970.309.6833

E: info@picapicaproductions.com

Ian Soroka (1987) radi sa dokumentarnim formama filma i videa. Studirao je film i filozofiju na Univerzitetu Colorado u Boulderu, FAMU u Pragu, a posjeduje MA iz oblasti Umjetnosti, kulture i tehnologiju na MIT-u. Ian je stipendista MacDowell Colony, kao i Fullbright fondacije u Sloveniji, te je dobitnik nagrade ispred Fondacije Princess Grace u SAD-u. Bio je gostujući istraživač u Slovenačkom nacionalnom filmskom arhivu i kinoteci. Njegovi su radovi prikazivani internacionalno na festivalima, u galerijama i muzejima.