Start 33h 33m 33s

O političkoj imaginaciji

29.11.2018 / Sarajevo

Moderator: Kumjana Novakova, PravoLjudski Film Festival

Učesnik: César Vayssié, filmski autor, umjetnik, Francuska

Mogućnost upoređivanja uslova otpora ne znači nužno mogućnost traženja rješenja u prethodnim kolektivnim pokretima, poput studentskih ili radničkih iz 1968. godine. Kontinuitet je, naravno, lako primijetan u podjelama društava, kolektivnim (klasnim) nejednakostima i totalitetu Kapitala. Ipak, kakofonija u javnom prostoru, fragmentacija, mediji i politička buka današnjeg društva kasnog kapitalizma, naravno, ipak čine kolektivni pokret i procese udruživanja potlačenih gotovo neproračunjljivim. Komodifikacija javnog znači prisustvo autoriteta preko i iznad pozadine, iznad prostora reartikulacije dnevnih društvenih odnosa, odnosno, autoritet iznad sredstava borbe: prostor za razmjenu mišljenja i prostor za djelovanje – kao što je vrijeme. U ovom smislu, subverzivnost političkog subjetiviteta ne može biti “posuđena”, protest i otpor ne izranjaju iz pukog skupljanja velikog broja ljudi u korist određenog zajedničkog cilja ili uzroka, već kroz vlastite – i jedino naše – načine kojima reartikulišemo društvene odnose i moći, i tako otvaramo nove (konceptualne) horizonte.