Start 33h 33m 33s

A-Lab Laboratorij za aktivističku umjetnost

A-Lab je obrazovni program osmišljen da potiče kreativno osvrtanje, istraživanje i zajedničko stvaranje među mladim umjetnicima iz raznovrsnih okruženja u Bosni i Hercegovini – preciznije, iz Prijedora, Sanskog Mosta, Sarajeva, Širokog Brijega i Trebinja. Program razvija i organizuje Pravo Ljudski, kroz projekt koji je omogućila velikodušna podrška američkog naroda putem Američke ambasade u Sarajevu.
Osmišljen s fokusom na tri kreativne discipline – fotografiju, kreativni dokumentarni film i audio-vizualnu umjetnost i strip umjetnost – A-Lab je intenzivno obrazovno iskustvo ko je obuhvata i praktične, tehničke aspekte svake od disciplina, kao i utjecaj suradnje u umjetnosti.
Učesnici i učesnice biraju jednu od disciplina, ali se u svom radu oslanjaju na razmjenu iskustava i interdisciplinaran pristup, da bi što učinkovitije predstavili svoje radove i projekte.
Raznovrsne kreativne pozadine, te podrijetla tutora, osoblja kao i učesnika i učesnica A-Laba stvara prostor unutar kojeg mladi umjetnici i umjetnice mogu sami, ili zajedno, artikulirati odnos između sebe i društvenog okruženja u kojima se nalaze.
Tokom A-Laba, učesnici i učesnice stiču znanje i vještine potrebne da bi svoja kreativna zapažanja mogli komunicirati kroz mnoštvo medija – fizičkih, i virtualnih – čime se njihov boravak na A-Labu pretvara iz ličnog, neprenosivog iskustva u pristupačnu platformu koja ostaje dostupna i aktivna dugo nakon završetka programa.

Po prijavi, zainteresovani/mogu izabrati u kojem od tri A-Lab programa žele učestvovati:

– Film
A-Lab učesnici i učesnice programa za film imaju priliku surađivati na kreativnim dokumentarnim filmovima kroz koje se, uz pomoć slike i zvuka, osvrću na društvenu stvarnost. Jedinstvene audio-vizualne priče mladih autora i autorica nastale tokom A-Laba će se razvijati čisto iz suradnje mladih umjetnika, spajajući njihove raznovrsne sklonosti i ideje.

– Fotografija
Program za fotografiju promatra društvenu stvarnost kao skup slika, vizija, trenutaka… Iako je grupa otvorena raznim vrstama umjetničke re(kreacije), slika i njen odnos sa stvarnošću su glavni pokretač svih dijela nastalih na programu.

– Strip umjetnost
Učesnici i učesnice koji se odluče za program strip umjetnosti na A-Labu uče koristiti fantastične, maštoviti i dinamični jezik stripova da bi stvorili svoje svjetove, priče i slike iz stvarnosti koja ih okružuje.

Svaki od tri programa ima svoju individualnu temu, koju učesnici i učesnice istražuju dok se upoznaju s praktičnim aspektima svake od disciplina.

Ko se može prijaviti?
A-Lab je kolaborativna umjetnička platforma za mlade ljude u dobi od 18 do 25 godina. A-Lab #1 je otvoren učesnicima i učesnicama iz Prijedora, Sanskog Mosta, Sarajeva, Širokog Brijega i Trebinja.

Kada i gdje?
A-Lab će se održati u Mrakovici, u nacionalnom parku Kozara kod Prijedora, od 16. do 23. Augusta, 2015.godine. Učešće podrazumijeva obavezno prisustvo na svim radionicama i predavanjima.
Radni jezik za grupe za film i fotografiju je engleski, dok je BHS radni jezik grupe za strip umjetnost.

SVE TROŠKOVE UČEŠĆA (putovanje, hranu i smještaj) SNOSE ORGANIZATORI.

Molimo vas da ispunite on-line prijavu i za vaš odabrani program na A-Labu do 25. Jula, 2015.

OBRAZAC ZA FILM PROGRAM

 

OBRAZAC ZA STRIP PROGRAM

 

OBRAZAC ZA FOTOGRAFIJA PROGRAM

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja o A-Lab, ili o procesu prijave, slobodno nam se javite na coordination@pravoljudski.org


Ovaj projekat je omogućila velikodušna podrška američkog naroda putem Američke ambasade u Sarajevu.