Start 33h 33m 33s

O Jugo Filmu

Jugo film je nedavno osnovani odjel za produkciju u okviru Pravo Ljudski Film Festivala, koji ima za cilj spajati redatelje i redateljice s područja Balkana, ili sa izrazitim interesom za ovo područje, kao i zemlje bivše Jugoslavije. U svom radu sa mladim, talentiranim redateljima i redateljicama, Jugo Film usmjeren je na filmske i umjetničke projekte koji komuniciraju sa drugim načima kreativnog izražaja. Do sada, proizvedeno je više od dvadeset filmova mladih autora i autorica, prikazivanih na državnoj televiziji Bosne i Hercegovine, koji pridonose ponovnoj izgradnji autorskog filmskog krajolika nakon ratnih zbivanja u regionu.