Start 33h 33m 33s
14. Pravo Ljudski Film Festival: Nov 27 - Dec 02, 2019

Pa Përkufizim

2018 (8’)

 

Kosovo

Režija: Era Skivjani

 

Priče o nekim likovima, o predrasudama i diskriminaciji u našem društvu.

 

Izvorni jezik: albanski

Montaža: Gazmend Bajri, Hakan Karamuco, Era Skivjani

Kamera: Era Skivjani

Producent: DokuFest

 

Kontakt: DokuFest

E: info@dokufest.com

Era Skivjani (Kosovo, 2000) je završila Gimnaziju „Hajdar Dushi“ u Đakovici.