Start 33h 33m 33s

Škola filmskog teksta

29.11. – 1.12.2018 / Sarajevo

 

Tutor: Miquel Martí Freixas

Gostujuća predavačica:  Diana Toucedo

Gostujuća fotografkinja: Tamara de la Fuente Méndez

 

Gradeći tokom prethodnih godina svoju kreativnu zajednicu, Pravo Ljudski Film Festival njeguje aktivan odnos ka društvenom i javnom, odnosno kritički pogled na svijet. U posljednje tri godine smo u festival integrirali filmski kritički izraz kao neodvojivi dio Pravo Ljudski identiteta. Uvjereni kako je potreba umjetničke scene u BiH za slobodnim i hrabrim kritičkim glasovima urgentna, Školu filmskog teksta namijenili smo (budućim) filmskim čitaocima i čitateljicama, novinarima i novinarkama u oblasti kulture, te mladim ljudima koji pišu i žele objavljivati umjetničku kritiku. Učeći o savremenom kreativnom dokumentarnom filmu, mladi autori i autorice će učiti o važnim društveno-političkim pitanjima današnjice. Razgovarajući sa gostima i gošćama festivala, gradit će senzibilitet prema pokretnim slikama i vještinu argumentovane interpretacije. Izoštravajući svoj kritički izraz, bolje će sagledati i vlastito mjesto u današnjici koja se tako brzo i nepredvidivo mijenja.

 

Miquel Martí Freixas je programer, profesor i filmski kritičar sa posebnim fokusom na dokumentarnom i savremenom filmu. Bio je član žirija i selekcijskog tima za više filmskih festivala. Suosnivač je mjesečnog online magazina „„Blogs&Docs“ (2006–2013) sa Elenom Oroz; magazin je posvećen analizi dokumentarističkog snimanja te sarađuje sa drugim publikacijama i pri pisanju knjiga. Poučava i vodi konferencije i seminare. Režirao je nekoliko filmova za TV i audio-vizuelna istraživanja.