Politika običnih: briga i političke popravke

od 08.12. do 13.12.20

Naturales Historiae

Naturales Historiae

Pauline Julier | 2019 | 56’
Available: Worldwide Dostupno: Svuda u svijetu

You Think The Earth Is a Dead Thing

Ti misliš da je zemlja mrtva stvar

Florence Lazar | 2019 | 70’
Available: Worldwide Dostupno: Svuda u svijetu

Thinking like a Mountain

Misliti kao planina

Alexander Hick | 2018 | 90’
Available in: BiH Dostupno u: BiH

Those That, at a Distance, Resemble Another

Oni koji, na udaljenosti, liče na druge

Jessica Sarah Rinland | 2019 | 67’
Available in: BiH, Slovenia, Croatia, Serbia, Macedonia, Montenegro, Kosovo Dostupno u: BiH, Slovenija, Hrvatska, Srbija, Makedonija, Crna Gora, Kosovo

The Two Sights

Dva pogleda

Joshua Bonnetta | 2020 | 87’
Available in: BiH, Slovenia, Croatia, Serbia, Macedonia, Montenegro, Kosovo Dostupno u: BiH, Slovenija, Hrvatska, Srbija, Makedonija, Crna Gora, Kosovo

Cenote

Cenote

Kaori Oda | 2019 | 75’
Available in: BiH, Slovenia, Croatia, Serbia, Macedonia, Montenegro, Kosovo Dostupno u: BiH, Slovenija, Hrvatska, Srbija, Makedonija, Crna Gora, Kosovo

Cochihza

Cochihza

Khristine Gillard | 2013 | 59’
Available: Worldwide Dostupno: Svuda u svijetu

The Plastic House

Plastenik

Allison Chhorn | 2019 | 46’
Available in: BiH, Slovenia, Croatia, Serbia, Macedonia, Montenegro, Kosovo Dostupno u: BiH, Slovenija, Hrvatska, Srbija, Makedonija, Crna Gora, Kosovo

The Last Autumn

Posljednja jesen

Yrsa Roca Fannberg | 2019 | 78’
Available in: BiH, Slovenia, Croatia, Serbia, Macedonia, Montenegro, Kosovo Dostupno u: BiH, Slovenija, Hrvatska, Srbija, Makedonija, Crna Gora, Kosovo

Homelands

Domovine

Jelena Maksimović | 2020 | 63’
Available in: BiH Dostupno u: BiH