OTKRIJTE FILMSKI PROGRAM PLJ18
Film Festival
Uvod

Pravo Ljudski Film Festival je godišnji film festival posvećen kreativnom dokumentarnom i eksperimentalnom filmu, koji istražuje sve moguće i nemoguće forme, prakse i dijeljene prostore filma i audio-vizualne umjetnosti.

Festival se svake godine odvija u drugoj sedmici novembra, te predstavlja program sačinjen od oko 80 kreativnih dokumentarnih i eksperimentalnih filmova i audio-vizualnih umjetničkih uradaka. Program Pravo Ljudski Film Festivala ulazi u i preuzima kino sale, pozorišta, biblioteke, umjetničke galerije, male gradove i sela, planine i parkove, u Sarajevu i širom zemlje na svojim putovanjima nakon festivala.

Iako je osmišljen kroz nekoliko programskih sekcija, Festival ima samo jedan takmičarski program, extra muros, namijenjen za prve ili druge po redu autorske uratke, koji istražuje nove prakse, razdvajanja i sjecišta u jeziku kreativnog dokumentarnog i eksperimentalnog filma.

Zasebna platforma za performans u nastajanju, za autore koji stvaraju filmske budućnosti.