TALK with Amel Alzakout and Khaled Abdulwahed

RAZGOVOR sa Amel Alzakout i Khaledom Abdulwahedom

On My Decomposing Body, the People will Sow Their Future / Na mom raspadajućem tijelu, ljudi će vesti svoju budućnost
04.12.2020 - 18:00h (CET TIME)

Purple Sea: Crossing the Seas of Life Vests

The division of Earth through territorialization and borders drawn by the political map of the world of nation-states surely strengthen one “holly” division: the world of the global south, the third world, and the center, the first world, the “civilization”. In that world only one immigrant crossing the “holly” border can make the whole system shudder.

„Purple Sea“ by filmmakers Amel Alzakout and Khaled Abdulwahed is a glimpse into the agonizing experience of survival of Amel Alzakout during the sinking of the boat she was in when crossing the Mediterranean sea. The film, besides being a testimony, is also a deeply felt and poetical artwork on not having a home but a memory of it, on the experience of being a refugee, on being in a constant movement for survival.

Purpurno more: Prelazeći mora prsluka za spasavanje

Podjela Zemlje kroz teritorijalizaciju i granice iscrtane političkom mapom svijeta nacionalnih država zasigurno učvršćuje jednu „svetu“ diviziju na svijet globalnog juga, trećeg svijeta, i centra, prvog svijeta, „civilizacije“. U takvom svijetu, samo jedan imigrant koji pređe „svetu“ granicu može uzdrmati cjelokupan sistem.

„Purpurno more“ autorice i autora Amel Alzakout i Khaleda Abdulwaheda je pogled u očajničko iskustvo preživljavanja Amel Alzakout tokom potonuća broda kojim je prelazila Sredozemno more. Funkcionirajući kao svjedočanstvo, film je također i duboko osjećajna i poetička umjetnica o neimanju doma, ali o sjećanju na dom, o iskustvu izbjeglice, o stalnom kretanju zarad preživljavanja.

Bio

Amel Alzakout (Syria, 1988) is an artist and film maker based in Leipzig. She studied journalism at Cairo University, Egypt, as well as art at Weißensee Art Academy in Berlin and is currently in media art studies at the Academy of Visual Art (HGB) in Leipzig, Germany. The film “Purple Sea” has won the Film Prize for International Cooperation Germany/Arab World by the Robert Bosch Foundation in 2018.

Bio

Amel Alzakout (Sirija, 1988) je umjetnica i filmska autorica sa sjedištem u Leipzigu. Studirala je novinarstvo na Univerzitetu u Kairu (Egipat), umjetnost na Akademiji Weißensee u Berlinu (Njemačka), a trenutno studira medijsku umjetnost na Akademiji vizuelnih umjetnosti (HGB) u Leipzigu (Njemačka). Film “Purpurno more” osvojio je filmsku nagradu za internacionalnu saradnju njemačkog/arapskog naroda Fondacije Robert Bosch 2018. godine.

Bio

Khaled Abdulwahed (Syria, 1975) is an artist, photographer and filmmaker based in Leipzig. He studied Fine Arts and Graphic Design at Adham Ismail Art School in Damascus, Syria and at Frederick University in Nicosia, Cyprus. His artwork was exhibited in many art spaces, festivals, universities and TV channels over the world. In 2015 he was invited to Berlinale Talents. In 2018 his short film “Backyard” celebrated its world premiere and won the CNAPaward at FID Marseille.

Bio

Khaled Abdulwahed (Sirija, 1975) je umjetnik, fotograf i filmski autor sa sjedištem u Leipzigu. Studirao je umjetnost i grafički dizajn na Adham Ismail Umjetničkoj školi u Damasku, Siriji, in a Frederick Univerzitetu u Nikoziji, Kipar. Njegova djela su izlagana u brojnim umjetničkim prostorima, na festivalima, univerzitetima i prikazivana na TV-u širom svijeta. Pozvan je da bude članom Berlinale Talents 2015. godine. Njegov film “Backyard” je 2018. godine imao svjetsku premijeru i osvojio CNAPaward na FID Marseille.